15
окт
2014

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Сенат Универзитета

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 33. сједници одржаној 13. 10. 2014. године, након разматрања захтјева Студентског парламента, донио је одлуку којом се факултетима /Академији умјетности препоручује да организују додатни испитни термин у октобраском испитном року за студенте којима недостаје један испит за испуњавање услова за упис у наредну годину студија.

Поменути испитни термин факултети/ Aкадемија треба да организују закључно са 18.10.2014. године. Ова одлука не односи се на студенте завршних година I циклуса студија.

На истој сједници Сенат је разматрао и прихватио Препоруку Министарства просвјете и културе у Влади РС о измјенама услова за упис студената у наредну годину студија, којом се сугерише факултетима/Академији да студентима дозволе упис у наредну годину студија са два неположена испита, односно 15 ECTS бодова.