10
дец
2014

ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА САРАДЊА

22.11.2014. године
Руководство факултета је током новембра мјесеца остварило контакте са представницима неколико предузећа и компанија из области рударства што би требало резултовати потписивањем уговора о пословно- техничкој сарадњи и потом дефинисања одређених послова и активности на којима би био ангажован Рударски факултет Приједор Универзитета у Бањој Луци.
ВД Декан Рударског факултета је 14.11.2014. године у Сребреници потписао Уговор о пословно-техничкој сарадњи са предузећем „Гросс“ д.о.о. Градишка, као носиоцем концесионог права на Руднику олова и цинка „Сасе“ у Сребреници. Анализирање, дефинисања и усмјеравање геолошких радова, истраживања према потребама и динамици производње, техничко-економске анализе и студије
технолошка испитивања су само од неких послова и активности које су предмет пословно-техничке сарадње између Предузећа „Гросс“ д.о.о. и Рударског факултета Приједор.
Поред тога су достављена и писма намјере Компанији „Боксит“ АД Милићи те Компанији ArcelorMitral“ рудници Приједор која претходе потписивању уговора о сарадњи.