19
јун
2017

Odbrana Završnog rada, kandidata Nemanje Zdjelara

Dana 20.06.2017. godine u 13 časova kandidat Nemanja Zdjelar pristupa javnoj odbrani završnog rada na temu Analiza povreda na radu u „EFT Rudnik i termoelektrana Stanari“ za period 2010-2016. godine.

Mentor na izradi završnog rada dr Lazar Stojanović, vanr.prof.