ISTORIJAT

 

Univerzitet u Banjoj Luci – Rudarski fakultet Prijedor

Ideja o školovanju kadrova iz oblasti rudarstva, na prostoru Republike Srpske nastala je još dok je Republika Srpska, u sklopu BiH, bila sastavni dio bivše SFRJ. Cilj je bio da se fakultetski kadrovi obrazovani na ovom prostoru vežu za ovo područje kome su ovi kadrovi prijeko potrebni i da se time spriječi migracija kadrova koji bi bili obrazovani na drugim univerzitetskim ustanovama. Intenzivne aktivnosti na formiranju visokoškolske ustanove iz oblasti rudarstva započele su odmah po formiranju Republike Srpske. Na zahtjev upućen Vladi Republike Srpske, a po rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, zavedenom pod brojem UP–I–06-1 od 16. 05. 1997.        godine osnovan je Rudarski odsjek u sklopu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Izvođenje nastave za studente prve godine započelo je u školskoj 1997/98 godini, a kasnije i za studente ostalih godina.

Prvi zahtjev za promjenu statusa Rudarskog odsjeka, kao jednog od odsjeka Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci i njegove transformacije u poseban fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, učinjen je 13. 10. 1998. godine poslije zaključaka donesenih na sjednici održanoj u Kabinetu predsjednika SO Prijedor sa iskazanom potrebom i željom da se preduzmu sve potrebne aktivnosti da se u toku školske 1998/99 godine izvrši transfomacija Rudarskog odsjeka u Rudarski fakultet. U zaključcima ove sjednice u 10 tačaka je prikazana društveno-ekonomska opravdanost osnivanja faulteta i način finansiranja. Tom prilikom priložen je i Izvještaj ekspertske komisije o osnivanju Rudarskog fakulteta u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci, a u kome je dat prikaz sirovinske baze Republike Srpske i stanje i ocjena razvoja rudarstva Republike Srpske.

U tom Izvještaju se zaključuje da će Republici Srpskoj biti potrebno i do 20 inženjera rudarstva i geologije godišnje.

Ideju o transformaciji Rudarskog odsjeka u Rudarski fakultet podržali su i svojim potpisom ovjerili Načelnik Opštine Prijedor, Dekan Tehnološkog fakulteta, direktor tadašnjeg ZDP Rudnika RŽR Ljubija, Šef i Zamjenik šefa Rudarskog odsjeka, Šef Kabineta Načelnika, Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti, ugledni stručnjaci iz oblasti rudarstva i poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici sa područja regije Prijedor su tada insistirali da Vlada Republike Srpske razmotri pozitivan zaključak sjednice Savjeta za razvoj univerzitetskog obrazovanja od 25. 04. 2001. godine koji je jednoglasno prihvaćen, kojim bi se Rudarski odsjek Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci transformisao u Rudarski fakultet u Prijedoru.

Dana 12. 05. 2009. godine Rudarski fakultet je zvanično počeo sa radom konstituisanjem Naučno–nastavnog vijeća i time je završeno prerastanje prijedorskog Rudarskog odsjeka Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci u Rudarski fakultet Prijedor.

Prvi Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru je bila prof. dr Nadežda Ćalić.

Petogodišnje studije iz oblasti rudarskog inženjerstva imaju dugu tradiciju na drugim eminentnim rudarskim fakultetima u Evropi i svijetu. Na Tehnološkom fakultetu, na tadašnjem Rudarskom odsjeku, do 2007. godine, obrazovani su stručnjaci iz oblasti rudarstva po petogodišnjem nastavnom planu (devet semestara nastave i jedan semestar za izradu diplomskog rada) i u skladu sa Zakonom o Univerzitetu Republike Srpske. Plan i program Fakulteta su u školskoj 2008/09 usklađeni sa principima „bolonjske deklaracije“ odnosno studenti Rudarskog fakulteta studiraju na studijskom programu Rudarstvo, prema pravilima studiranja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Od školske 2011/12 godine izvodi se nastava i na drugom ciklusu studija/master studiju.

Izmjenom nastavnog plana i programa je omogućeno studentima Rudarskog fakulteta da od školske 2013/14 godine počnu nastavu i sa novim usmjerenjem Eksploatacija nafte i gasa i to od šestog semestra nastave.