КАЛЕНДАР НАСТАВЕ

 

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

(ПРВА ГОДИНА)

(ДРУГА ГОДИНА)

(ТРЕЋА ГОДИНА)

(ЧЕТВРТА ГОДИНА)

Молимо кориснике (студенте и наставнике) да користе све могућности које пружа овакав облик online објаве и да изврше индивидуална подешавања према својим потребама.
За сва питања у вези са наведеним, корисници се могу обратити на електронску адресу radenko.mikanovic@unibl.rs или лично у кабинет 19.
Продекан за наставу,
др Јово Миљановић,  ванред. проф., с.р.