RASPORED ČASOVA

 

23.11.2015 – NASTAVNI PLAN 2015-2016

01.09.2015. – RASPORED PREDAVANJA (PRVA GODINA) (DRUGA GODINA) (TREĆA GODINA)
(ČETVRTA GODINA)

Molimo korisnike (studente i nastavnike) da koriste sve mogućnosti koje pruža ovakav oblik online objave i da izvrše individualna podešavanja prema svojim potrebama.
Za sva pitanja u vezi sa navedenim, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu radenko.mikanovic@unibl.rs ili lično u kabinet 19.
Prodekan za nastavu,
dr Jovo Miljanović,  vanred. prof., s.r.

 

 

25.02.2015. – SPISAK STUDENATA PO GRUPAMA ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE – NEORGANSKA HEMIJA

20.10.2014 – USLOVI ZA SLUŠANJE PREDMETA ZA NAREDNU GODINU NASTAVNI PLAN RUDARSTVO 2014/2015

15.10.2014. – RASPORED ČASOVA – ŠKOLSKA 2014/15 GODINA

01.07.2014. – OBAVJEŠTENJE