ISPITNI ROKOVI

 

KALENDAR ISPITA 2017-2018.

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA GODINA

APSOLVENTKSI ISPITNI ROKOVI

 

NAPOMENE
* Svi navedeni kalendari su javo dostupni, a nastavnicima i studentima se preporučuje dodavanje potrebnog kaledara (po izboru) u svoje privatne kalendare u okviru e-mail/Google naloga
* Za implementaciju, ažuriranje, demonstraciju korišćenja i pomoć korisnicima, odgovara Mikanović Radenko (radenko.mikanovic@rf.unibl.org, kabinet 19)
* Izmjene (ažuriranja, dodavanja i otkazivanja) termina imaju svrhu ako se izvrše najkasnije do 16 sati prethodnog dana (u odnosu na termin koji se ažurira)
Molimo nastavnike, saradnike i zaposlene da na vrijeme dostavljaju potrebne informacije (za koje su odgovarni) preko navedene e-mail adrese.
Molimo studente da uzmu aktivno učešće, jer je naši cilj – INFORMISAN STUDENT