ИСТОРИЈАТ

 

Универзитет у Бањој Луци – Рударски факултет Приједор

Идеја о школовању кадрова из области рударства, на простору Републике Српске настала је још док је Република Српска, у склопу БиХ, била саставни дио бивше СФРЈ. Циљ је био да се факултетски кадрови образовани на овом простору вежу за ово подручје коме су ови кадрови пријеко потребни и да се тиме спријечи миграција кадрова који би били образовани на другим универзитетским установама. Интензивне активности на формирању високошколске установе из области рударства започеле су одмах по формирању Републике Српске. На захтјев упућен Влади Републике Српске, а по рјешењу Министарства просвјете и културе Републике Српске, заведеном под бројем УП–И–06-1 од 16. 05. 1997.        године основан је Рударски одсјек у склопу Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Извођење наставе за студенте прве године започело је у школској 1997/98 години, а касније и за студенте осталих година.

Први захтјев за промјену статуса Рударског одсјека, као једног од одсјека Технолошког факултета у Бањој Луци и његовe трансформацијe у посебан факултет Универзитета у Бањој Луци, учињен је 13. 10. 1998. године послије закључака донесених на сједници одржаној у Кабинету предсједника СО Приједор са исказаном потребом и жељом да се предузму све потребне активности да се у току школске 1998/99 године изврши трансфомација Рударског одсјека у Рударски факултет. У закључцима ове сједнице у 10 тачака је приказана друштвено-економска оправданост оснивања фаултета и начин финансирања. Том приликом приложен је и Извјештај експертске комисије о оснивању Рударског факултета у саставу Универзитета у Бањој Луци, а у коме је дат приказ сировинске базе Републике Српске и стање и оцјена развоја рударства Републике Српске.

У том Извјештају се закључује да ће Републици Српској бити потребно и до 20 инжењера рударства и геологије годишње.

Идеју о трансформацији Рударског одсјека у Рударски факултет подржали су и својим потписом овјерили Начелник Општине Приједор, Декан Технолошког факултета, директор тадашњег ЗДП Рудника РЖР Љубија, Шеф и Замјеник шефа Рударског одсјека, Шеф Кабинета Начелника, Начелник одјељења за друштвене дјелатности, угледни стручњаци из области рударства и посланици Народне скупштине Републике Српске. Посланици са подручја регије Приједор су тада инсистирали да Влада Републике Српске размотри позитиван закључак сједнице Савјета за развој универзитетског образовања од 25. 04. 2001. године који је једногласно прихваћен, којим би се Рударски одсјек Технолошког факултета у Бањој Луци трансформисао у Рударски факултет у Приједору.

Дана 12. 05. 2009. године Рударски факултет је званично почео са радом конституисањем Научно–наставног вијећа и тиме је завршено прерастање приједорског Рударског одсјека Технолошког факултета у Бањој Луци у Рударски факултет Приједор.

Први Декан Рударског факултета у Приједору је била проф. др Надежда Ћалић.

Петогодишње студије из области рударског инжењерства имају дугу традицију на другим еминентним рударским факултетима у Европи и свијету. На Технолошком факултету, на тадашњем Рударском одсјеку, до 2007. године, образовани су стручњаци из области рударства по петогодишњем наставном плану (девет семестара наставе и један семестар за израду дипломског рада) и у складу са Законом о Универзитету Републике Српске. План и програм Факултета су у школској 2008/09 усклађени са принципима „болоњске декларације“ односно студенти Рударског факултета студирају на студијском програму Рударство, према правилима студирања у складу са Законом о високом образовању Републике Српске.

Од школске 2011/12 године изводи се настава и на другом циклусу студија/мастер студију.

Измјеном наставног плана и програма је омогућено студентима Рударског факултета да од школске 2013/14 године почну наставу и са новим усмјерењем Експлоатација нафте и гаса и то од шестог семестра наставе.