ОДЛУКЕ ИЗВЈЕШТАЈИ И ПЛАНОВИ

04.12.2017. – НАСТАВНО ОСОБЉЕ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

04.12.2017. –АНАЛИЗА УСПЈЕШНОСТИ ПО ПРЕДМЕТИМА У ШКОЛСКОЈ 2015-2016

04.12.2017. –ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ НАБАВЉЕНА ПУТЕМ КРЕДИТА ИЗ АУСТРИЈЕ

04.12.2017. – ПЛАН РАДА ФАКУЛТЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

04.12.2017. –ПРЕГЛЕД ОБЈАВЉЕНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ОД СТРАНЕ ПРОФЕСОРА

04.12.2017. –ПРОСТОРИЈЕ ЗГРАДЕ ФАКУЛТЕТА

04.12.2017. –РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ – ЛАБОРАТОРИЈА

04.12.2017. – КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ

17.07.2017. – ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ НАСТАВНОГ ПЛАНА ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА – ГЕОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

17.07.2017. – ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

17.07.2017. – ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ИЗМЈЕНА НАСТАВНОГ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА – РУДАРСТВО

17.07.-2017. – ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

17.07.2017. – ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ НАСТАВНОГ ПЛАНА НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА – РУДАРСТВО И ГЕОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

17.07.2017. – ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА – 2014

17.07.2017. – ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА – 2015

17.07.2017. – ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА – 2016

18.07.2017. – ПЛАН РАДА ЗА 2015.

18.07.2017. – ПЛАН РАДА ЗА 2016.

08.11.2017. – ОДЛУКА О ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ

15.11.2017. – СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИМА

15.11.2017. – СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ СА НАУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

15.11.2017. – ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ОБЛАСТИМА

15.11.2017. –ИХОДИ, ЦИЉЕВИ, КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РУДАРСТВО Б

15.11.2017. – ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА 1 И 2 ЦИКЛУСУ СТУДИЈА

15.11.2017. – ДНЕВНИЦИ РАДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ А

15.11.2017. – ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АНКЕТИ СТУДЕНАТА 2014-2015

15.11.2017. – ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АНКЕТИ СТУДЕНАТА 2015-2016

15.11.2017. – ИЗВЈЕШТАЈИ О ПРОМОЦИЈИ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

15.11.2017. – УПИТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

15.11.2017. – УПИТНИК ЗА РУДАРСКЕ ИНЖЕЊЕРЕ

15.11.2017. – ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ

15.11.2017. – УПУТСТВО ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРА ЈАВНОГ КОНКУРСА ИЗБОРА У НАСТАВНИКА И САРАДНИКА